מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

21/01/08

מקום הפעילות

אלאופ , נס ציונה

תיאור המפגש

רקע

אחד מהתפקידים העיקריים של הנדסת המערכת (אם לא העיקרי שבהם) הוא ניהול הממשקים בפרויקט ובמוצר. ממשקים יכולים להיות מסוגים שונים: אלקטרוניים, מכניים, תוכנה, תרמיקה וכדומה ונמצאים בכל רמות המוצר, מיחידות אלמנטריות ועד למערכות משולבות. בכל אחת מהרמות יש ממשקים פנימיים וממשקים חיצוניים. טעות או חוסר תיאום בין ממשקים עלולים להביא, במקרה הגרוע, לכשל משימתי של המוצר, ובמקרה הפחות-גרוע לקשיים ולעיכובים באינטגרציות.

ניהול ממשקים איננו משימה פשוטה, וכבר במפגש הראשון העלו משתתפים רבים את הקשיים והמורכבות של ניהול הממשקים, יחד עם היעדר מתודולוגיות מבוססות ומוכחות וכלים התומכים ביישומן.

 

מטרה

מטרת המפגש הנוכחי היא להחליף ידע, נסיון, צרכים ותפיסות לגבי ניהול ממשקים ולגבש קוים משותפים מנחים כרקע להעמקת הפעילות בנושא.

 

הכנה

על מנת שהמפגש יהיה אפקטיבי ומועיל, מתבקשים המשתתפים להכין (רצוי במצגת קצרה) את ההתייחסות וסטטוס הפעילות בחברתם, על פי הנקודות הבאות:

  • באלו סוגי ממשקים עוסקים ובאלו רמות?
  • מי אחראי לניהול הממשקים ברמות השונות וברמה המערכתית?
  • כיצד מתועדים ומנוהלים הממשקים?
  • כיצד מבטיחים את התיאום והשלֵמות (consistency, integrity) של הממשקים?
  • מהם הקשיים העיקריים?
  • מהם הצרכים (בטווח המיידי ובטווח הארוך)?
סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:30

פתיחה והצגת אלאופ - עוזי אוריון, מהנדס מערכות ראשי

14:30-15:45

סטטוס ניהול ממשקים - הצגת משתתפי המפגש (ראו נספח)

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

דיון: גיבוש קוים מנחים למתודולוגיה ולכלים לניהול ממשקים

17:00-17:30

דיון: גיבוש יעדים רב-שנתיים לפעילות הקבוצה

קהל יעד

מהנדסי מערכות שמעוניינים לקדם את השימוש במתודולוגיות הנדסת מערכות והכלים המלווים אותם

בברכה

ד"ר עמיר תומר - מוביל הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם