קבוצת עבודה מערכות רפואיות משולבות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

29/03/09

מקום הפעילות

מלון מרידיאן, חיפהמפה מצורפת

תיאור המפגש

מערכות רפואיות כיום הן מורכבות מאד, ובפיתוח שלהן מעורבים הרבה אנשי פיתוח מדיסיפלינות שונות. מזה עשור ויותר, פותחו כלים תומכי פיתוח תוכנה המיועדים ליעל ולשפר את השליטה והבקרה בפיתוח התוכנה והמערכת בכלל. במפגש הבא נשמע על נסיונן של החברות בשימוש ויישום של כלים תומכים לניהול בדיקות וניהול דרישות במערכות רפואיות ונקיים דיון בנושא.

סדר היום:

09:15 – 09:00

התעדכנות הדדית

09:15 – 10:15

Using Development Tools to Manage SW Quality (DOORS, VSTS)

שם המרצהמשה הוכמיץ, ביוסנס וובסטר

10:15 – 11:15

הנדסת מערכת בפיתוח סורקי CT והממשקים למחלקות הפיתוח, ( DOORS,QUALITY CENTER)

שם המרצה – בני פורת, פיליפס מדיקל

11:15 – 12:30

דיון פתוח בנושא כלי פיתוח לניהול דרישות, בדיקות אוטומטיות, וניהול פרוייקט לאה גולדין

הערות

מפגש בנושא כלי פיתוח לניהול דרישות, בדיקות אוטומטיות, וניהול פרוייקט

בברכה

דר' לאה גולדין - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם