קבוצת עבודה אינטגרציה מערכתית

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

14/05/09

מקום הפעילות

מוטורולה ישראל, מיטב 8, תל-אביב מפה מצורפת

מרצים

דליה פונגרץ , פרופ' עמיר תומר

תיאור המפגש

במפגש יוצג תהליך תכנון וניהול אינטגרציה של פרוייקטים מורכבים בעלי סיכון טכנולוגי גבוה. המרצה תסקור בעיות באינטגרציה של מוצר לניהול רשתות תקשורת סלולריות, המבוסס על מוצרי מדף, פיתוח עצמי וקבלני משנה, ויש בו מימשקים מרובים. המוצר צריך לתת מענה מהיר וגמיש לטכנולוגיות חדישות ולצרכי שוק משתנים.

בהמשך המפגש תמשיך הקבוצה לעסוק בנושא קיצור ויעול תהליכי אינטגרציה, תוך דיון באפקטיביות של פעילויות אינטגרציה על פי תחומי תוצאה, בפורמט שהוצע בפגישה הקודמת. לצורך הדיון מתבקשים המשתתפים לציין פעילויות הקשורות באינטגרציה מערכתית, לפי תחומי תוצאה בתבנית המצורפת. הסבר על שיטת תחומי התוצאה נמצא במצגת המצ"ב. לצורך ריכוז החומר לקראת הדיון נא לשלוח את הטבלאות לליאת liat-jf@iltam.org עד לתאריך 10.5.09.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:30

סיכום הפגישה הקודמת

ד"ר עמיר תומר

14:30-15:30

נסיון באינטגרציה של מערכת ניהול רשתות מורכבת

דליה פונגרץ, מוטורולה

15:30-15:45

הפסקת קפה

15:45-16:15

אינטגרציה ממוקדת תוצאות - דיון משתתפים

משתתפי הקבוצה

16:15-17:00

סיכום הפגישה והמשך פעילות

ד"ר עמיר תומר

הערות

מפגש בנושא - נסיון באינטגרציה של מערכת ניהול רשתות מורכבת.

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם