קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

02/06/09

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

פרופ' יעקב בן-חיים , יצחק מודאי , ד"ר טניה מירר

תיאור המפגש

מטרת המפגש הנה חשיפה ראשונית לתיאורית פער הידע כולל יישום באמינות ובטיחות של חומרים נפיצים. בהרצאה של דר' טניה מירר מרפאל יוצג ניסיון של יישום התיאוריה על בעיית חוסר הוודאות בבחירת המודל הנכון בניסויי אורך חיים (ALT) של מערכת. ההרצאה בשפה העברית.
ניתן ליישם תיאוריה זו גם בניהול סיכונים בפרויקטים. חברי קבוצת ניהול סיכונים מוזמנים להשתתף במפגש.

Info-Gap Theory

Info-gap theory is a methodology for supporting model-based decisions under severe uncertainty (Ben-Haim, 2006). An info-gap is a disparity between what is known, and what needs to be known in order to make a comprehensive and reliable decision. An info-gap is resolved when a surprise occurs, or a new fact is uncovered, or when our knowledge and understanding change. We know very little about the substance of an info-gap. For instance, we rarely know what unusual event will delay the completion of a task. Even more strongly, we cannot know what is not yet discovered, such as tomorrow's news, or future scientific theories or technological inventions. The ignorance of these things are info-gaps. An info-gap is a Knightian uncertainty (Knight, 1921) since it is not characterized by a probability distribution.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:00

“An overview of info-gap theory for design and strategic planning under severe uncertainty”

15:00-15:15

הפסקת קפה

15:15-16:00

“Info-gap risks in project management”

Prof. Yakov Ben-Haim

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:00

"שימוש ב-Info-Gap להערכת אמינות על בסיס תוצאות הניסויים"

Dr. Tanya Mirer

הערות

מפגש בנושא תיאורית "פער ידע" ויישומיה

בברכה

חוה שר  - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

פרופ' יעקב בן-חיים , יצחק מודאי , ד"ר טניה מירר
שאל את המומחה