קבוצת עבודה מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

25/06/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אביגדור רוזנברג , בנצי לביא

תיאור המפגש

המפגש מהווה המשך למפגשים הקודמים בנושא הגדרה וניהול של ממשקים. על בסיס ריכוז המידע מהשאלונים יציגו אביגדור + בנצי טיוטת תבנית/מדריך: Interface Design Template/Guidelines.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:00

הצגת טיוטת תבנית / מדריך אביגדור רוזנברג, בנצי לביא

15:00-16:00

דיון במסמך

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:30

המשך דיון והצעות להמשך פעילות בנושא ממשקים

17:00-17:30

כיווני המשך לפעילות הקבוצה

הערות

מפגש בנושא פרקטיקות לניהול ממשקים

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

אביגדור רוזנברג , בנצי לביא
שאל את המומחה