קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

15/09/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יצחק בוט

תיאור המפגש

אמינות המוצרים תלויה באופן ישיר ברמת המאמצים המתפתחים על הרכיבים השונים. המתכננים עושים כמיטב יכולתם לחשב את המאמצים (באופן ידני) ולבחור רכיבים מתאימים. בדיקה זאת גוזלת זמן יקר של המתכננים ולא תמיד מתחשבת בכל מצבי העבודה של הרכיבים ולא עוקבת אחרי שינויי תכנון. בהרצאה זאת נאפיין מודלים לניתוח והפחתת מאמצים לרכיבים אלקטרוניים ומכאניים. כמו כן יוצגו טיפוסי רכיבים ומכלולים שונים כגון: בעלי אורך חיים כתוצאה משחיקה ורכיבים עם קצב תקלות אקראי. כסיכום תומלץ שיטה לאפיון מודל ניתוח והפחתת מאמצים מפעלית וכיצד להיערך לכך.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-15:30

חלק ראשון -  מכלולים אלקטרוניים

פירוט השיטות השונות לחישוב מאמצים והגישות השונות לבדיקת הפחתת מאמצים, הקשר בין מאמץ ו- MTBF, הנתונים הדרושים לשם כך מהמתכנן וממערכת התיב"מ, התלות בטפמפרטורה, התלות בפרופיל ההפעלה, והגישות השונות לבחירת הפרמטר שעליו נדרש לבצע חישוב והפחתת מאמצים. לכל סוג רכיב מאפיין שונה של מאמץ ולכן תנתן סקירה של רכיבים פסיביים ואקטיביים.

15:30-15:45

הפסקת קפה

15:45-17:00

חלק שני - מכלולים מכניים

פירוט השיטות השונות לחישוב מאמצים והגישות השונות לבדיקת הפחתת מאמצים לרכיבים מכניים דינמיים, הקשר בין המאמץ ובין האמינות שבמקרה זה הינה אורך חיים ולא MTBF כמו ברכיבים אלקטרוניים, הנתונים הדרושים לשם כך מהמתכנן וממערכת התיב"מ, התלות בטפמפרטורה, התלות בפרופיל ההפעלה, והגישות השונות לבחירת הפרמטר שעליו נדרש לבצע חישוב והפחתת מאמצים. לכל סוג רכיב מאפיין שונה של מאמץ ולכן תנתן סקירה של מספר רכיבים מכניים דינמיים כגון: מיסבים, גירים ושסתומים.

17:00-17:15

  • נושאים מתוכננים להמשך השנה - אמנון גנות
  • נושאים לשנה הבאה - חוה שר
הערות

מפגש בנושא חידושים בניתוח הפחתת מאמצים למכלולים אלקטרוניים ומכניים

בברכה

חוה שר  - יו"ר הקבוצה
אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

יצחק בוט
שאל את המומחה