קבוצת עבודה מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכות

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

07/09/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

במשך כשנה וחצי התמקדה הקבוצה בנושא מתודולוגיות להגדרה ולתכן של ממשקים מערכתיים. לאחרונה התגבש בקבוצה מסמך המהווה מדריך להגדרה ולתכן ממשקים, המבוסס על best practices ונסיון החברות. המסמך הוצג בקבוצה ונדון בע"פ והוא מצורף בזאת לצורך קבלת התייחסויות נוספות. חלקו הראשון של המפגש יוקדש להתייחסות להערות המשתתפים למסמך ולקביעת לו"ז להשלמתו ולהצגתו לכלל חברי אילטם ו- INCOSE_IL.


החברים (גם אלה שלא יוכלו להגיע למפגש) מתבקשים להעביר הערות למסמך המצ"ב עד לתאריך 3.9.09. את ההערות יש לשלוח לטל פאר באילטם:
talpeer@iltam.org


חלקו השני של המפגש יוקדש להתנעת הנושא השני שהקבוצה החליטה לעסוק בו: מתודולוגיות וכלים למידול מערכתי. כל חברה תתבקש להציג בקצרה את הסטטוס והצרכים בנושא מידול והקבוצה תגבש את כיוון הפעילות בנושא.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:15

התייחסויות הקבוצה למדריך להגדרה ולתכן ממשקים  - משתתפים

15:15-16:45

תכנית פעולה להשלמת המדריך ולהצגתו - דיון

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-16:45

סטטוס מתודולוגיות וכלים למידול מערכתי בחברות - משתתפים

16:45-17:30

גיבוש תכנית פעולה לקבוצה בנושא מידול מערכתי - דיון

הערות

מפגש בנושא סיכום נושא ממשקים והתנעת נושא מידול מערכתי

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם