קבוצת עבודה מתודולוגיות וכלים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

30/11/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יניב רוזן

תיאור המפגש

במסגרת פעילות הקבוצה בנושא מידול מערכתי יציג יניב רוזן לקחים ומסקנות משימוש במתודולוגיית OPM באמצעות הכלי OPCAT בפרויקט מערכתי באלאופ. ההרצאה תסקור את הנושאים הבאים: הבעיה, שפת המידול (OPM) והכלי (OPCAT), אופן ביצוע התכן המערכתי בעזרת OPCAT, תרומה לתהליך התכן המערכתי, תרומה לשפה המשותפת בין הגורמים, תרומה לתהליכי התכן הדיסיפלינאריים, שילוב בתהליכי ניהול הדרישות.


בהמשך המפגש יציג עמיר תומר גישה לשימוש במודלים של UML/SysML לתכן מערכות עתירות תוכנה, השומרת על עקיבות לאורך כל רמות התכן, מדרישות הלקוח ועד לתכן המפורט של התוכנה. הגישה תוצג דרך דוגמה מפורטת של ניתוח ותכן של מערכת, המשמשת כ- case-study בקורס "מערכות משובצות מחשב" בלימודי התואר השני בהנדסת מערכות בטכניון.

סדר היום:

14:00-14:15 

התכנסות

14:15-15:45

שימוש ב- OPCAT ככלי מידול לתכן המערכתי - יניב רוזן, אלאופ

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

מידול מערכות עתירות תוכנה עם UML/SysML - עמיר תומר

17:00-17:30

סיכום והצעות להמשך פעילות

הערות

מפגש בנושא - שימוש ב- OPCAT ככלי מידול לתכן המערכתי בפרוייקט MUSIC

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם