קבוצת עבודה אינטגרציה מערכתית

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

23/11/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

ההרצאה תציג תהליכי אינטגרציה של אוויוניקה במטוסי קרב, תוך דגש על בעיות, אתגרים ופתרונות ייחודיים.
בהמשך המפגש יוצג ריכוז ודירוג של פרקטיקות לתהליכי אינטגרציה, על בסיס הדירוג שהתקבל מהחברות, וייערך דיון.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

אינטגרציה רב-מערכתית בח"א

סרגיי טוזיק

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-16:45

דיון בדירוג פרקטיקות של תהליכי אינטגרציה

סרגיי טוזיק

16:45-17:00

סיכום הפגישה והמשך פעילות

ד"ר עמיר תומר

הערות

מפגש בנושא אינטגרציה רב-מערכתית בח"א

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם