קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

09/12/09

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר חיים מיכלין

תיאור המפגש

לבדיקות האמינות נודע תפקיד חשוב בהבטחתה, אך יישומן מוגבל עקב עלותן הגבוהה. ה-SPRT Sequential Probability Ratio Test)) מאפשרת חסכון משמעותי (בממוצע) בכמות התצפיות הנדרשת ובתצרוכת הזמן.
תורת ה-SPRT ידועה זה מכבר, אך שיטות תכנונן של הבדיקות עדין רחוקה משלמות. ההתקדמות הנוכחית בתחום המחשבים והתוכנות פתחה את הדרך לשיטות משופרות, כולל שיפור אפייני הבדיקות.

מטרת ההרצאה: המלצות מעשיות לתכנון ושימוש SPRT באמינות.
פרקי ההרצאה העקריים:


   1. מבוא
   2. מושגי יסוד בתורת ה-SPRT.
   3. תכנון ה-SPRT הקטועים.
   4. רגישות הבדיקה המעריכית לסטיות מן ההתפלגות.
   5. בדיקות השוואתיות (כלילת אי-וודאות היעד)
   6. תקנים, HDBKs ומדריכי תכנון מעשיים.
   7. דוגמאות לתכנון הבדיקות המעריכיות והבינומיאליות.

סדר היום:

 14:00-14:15

התכנסות.

 14:15-15:30

תורת SPRT:  מבוא, מושגי יסוד, רגישות הבדיקה המעריכית לסטיות מן ההתפלגות ובדיקות השוואתיות

 15:30-15:45

 הפסקת קפה

15:45-17:00

תקנים, HDBKs ומדריכי תכנון מעשיים, דוגמאות לתכנון הבדיקות המעריכיות והבינומיאליות 

 17:00-17:15

Q & A

הערות

מפגש בנושא בדיקות סדרתיות באמינות - Sequential tests in reliability

בברכה

חוה שר  - יו"ר הקבוצה
אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

ד"ר חיים מיכלין
שאל את המומחה