קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

19/01/10

מקום הפעילות

אורבוטק , יבנה

מרצים

ד"ר אלון סנה אור , נדב האס

תיאור המפגש

הרצאה: Quick FMEA- FMEA בגישה שונה - יוצג בכנס ARS Europe 2010

Quick FMEA הינה שיטתFMEA  המבוססת על גישה שונה מ FMEA רגיל: ניתות מערכתי מובנה Top-down של מערכת, תת-מערכת, או תהליך, הנותן קשר ברור וחד-חד ערכי בין הכשלים הפוטנציאלים לבין מקום היווצרותם. דירוג הכשלים הינו איכותי על פי עדיפות גבוהה ונמוכה ללא ציוני RPN. את ה Quick FMEA ניתן לבצע בזמן קצר יחסית בשלבים מוקדמים מאד של חיי המוצר. כתוצאה מכך, ניתן לגזור פעולות מתקנות הפשוטות בהרבה ליישום, והכרוכות בהוצאות משמעותית יותר קטנות - חסכון ניכר של זמן וכסף.


הרצאה:
Supe-RPN- השיטה המשופרת לדירוג  - RPN יוצג בכנס ARS Europe 2010

שיטת דירוג ה RPN הקיימת, המבוססת על סולם לינארי, הינה בעלת כושר הפרדה מוגבל ופיזור מאד לא אחיד של ציונים. 

כתוצאה מכך, כשלים בעלי אופי וסדר עדיפות שונים בתכלית מקבלים דירוג זהה.

על מנת לתת מענה לבעיות אלה פותחה שיטת ה .Supe-RPN שיטה זו, המבוססת על סולם לא לינארי וממושקל, נותנת כושר הפרדה טוב בהרבה ופיזור אחיד הרבה יותר של ציוני RPN.


ביקור במעבדת האמינות באורבוטק

במעבדת האמינות באורבוטק, המשתרעת על שטח של כ 450 מ"ר, רצים מספר רב של ניסויי אמינות. ניסויי האמינות מתבצעים בספקטרום רחב של מכלולים, מפריט בודד ועד מכונה שלמה. המעבדה הופכת בהתמדה להיות חלק יותר ויותר אינטגרלי מתוכניות האמינות של המכונות באורבוטק.

סדר היום:

14:00-14:10

התכנסות.

14:10-14:20

דברי פתיחה - אלון מלמד - מנהל מחלקת תקינה ובקרת תצורה - אורבוטק בע"מ

14:20-15:20

Quick FMEA- FMEA בגישה שונה - נדב האס

15:20-15:30

הפסקת קפה

15:30-16:30

Supe-RPN- השיטה המשופרת לדירוג   RPN-  אלון סנה-אור

16:30-17:00

ביקור במעבדת האמינות באורבוטק 

 17:00-17:15

Q & A

הערות

 

מפגש בנושאים FMEA - Quick FMEA ,  Supe-RPN וביקור במעבדת האמינות באורבוטק

בברכה

חוה שר  - יו"ר הקבוצה
אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם