"קול קורא" והזמנה למפגש התנעה של קבוצת עבודה אימות ותיקוף

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

03/02/10

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד"ר עמי הרי , קרן גורדון

תיאור המפגש

פיתוח מערכת מגיע לשלב בדיקות. מוביל המכלול פונה לקבוצת פיתוח ציודי הבדיקה (צב"דים) ומבקש צב"ד בדוק ומכויל לבדיקה.
בתגובה מבקשים מפתחי הצב"ד מכלול בדוק אחד על מנת לאשר את הצב"ד שזה עתה סיימו לפתח.
- איך אתן לך מכלול אם אין לי צב"ד לבדוק אותו?
- איך אתן לך צב"ד אם אין לי מכלול לאשר אותו?
או פשוט מי קודם למי – הביצה או התרנגולת.
בעיית הביצה והתרנגולת ועוד בעיות המאפיינות את היבטי הבחינה וההערכה בהנדסת המערכות יוצגו בהרצאה.
ההרצאה תציג מקצוע חדש ההולך ותופס מקום מרכזי בתחום המשותף שבין הנדסת מערכות וניהול איכות.
מצד אחד מהנדסי המערכת ומהנדסי הבחינה אחראים לתכנן את הבחינה ולתכן את המערכות כך שיתאימו לבחינה.
מצד שני מהנדסי האיכות ומנהלי איכות האחראים לבקר את איכות המערכות ולבקרת תהליכי הפיתוח והבחינה
מקצוע הבחינה וההערכה עוסק בבדיקות בשלבים השונים של מחזור החיים של מערכת מורכבת. בהרצאה יוצגו הדגשים בכל אחד מענפי הבחינה וההערכה: בפיתוח מערכות מורכבות, בייצור המערכות, בתפעול מערכות ובתחזוקתן.
 
בכוונתנו להקים קבוצת עבודה בנושא אימות ותיקוף. הקבוצה תתמודד עם האתגרים שתחום זה מעורר, והפתרונות האפשריים.
קבוצת העבודה תורכב מאנשים בעלי ניסיון בתחום. בחלקו השני של המפגש יציגו המשתתפים את החברות שהם מייצגים ואת הרלוונטיות של הנושא עבורם. יחד עם המשתתפים נגדיר את התכנים בעלי עניין למשתתפים. את רשימת הנושאים, נושאי המשנה ואת אופי ותדירות המפגשים הנוספים. בכוונתנו לשתף בפורום, הרצאות של מומחים חיצוניים במידת הנדרש.
כוונת הקבוצה הנה לעסוק בנושא באופן רחב ללא תלות באופן הביצוע של התהליך בחברה ספציפית.
בסיום כל מפגש יופץ דו"ח לקחים מסכם לחברי הקבוצה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות. 

14:15-14:30

דברי פתיחה: משה סלם - מנכ"ל אילטם, חיים רייכמן - יו"ר INCOSE_IL, ד"ר משה ויילר - מוביל קבוצת העבודה.

14:30-15:45

ד"ר עמי הרי - Test, Evaluation and V&V  יש חדש תחת השמש.

15:45-16:00

הפסקת קפה. 

16:00-17:30

דיון פתוח בפורום והתייחסות המשתתפים, גיבוש הצרכים מקבוצת העבודה והמחוייבות של משתתפיה

הערות

מפגש מס' 1 - מפגש התנעה – Systems Test, Evaluation and V&V

בברכה

משה ויילר – מוביל הקבוצה
משה סלם – מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

ד"ר עמי הרי , קרן גורדון
מצגת לחברים בלבד - להצטרפות למערכת
שאל את המומחה