קבוצת עבודה מתודולוגיות וכלים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

17/02/10

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

יעקב הרשקוביץ

תיאור המפגש

פרויקט ונוס הינו מיקרולווין מדעי-טכנולוגי הנבנה בישראל בשיתוף סוכנות החלל הצרפתית. בלווין זה תופעל מערכת הנעה חשמלית אשר מבצעת משימות בקרת מסלול. האלגוריתמים, התוכנה, הסימולציות ומתכנן המשימות - כולם נגזרים מאותם מודלים בסיסיים. בהרצאה יוצג תכן משימה טכנולוגית לחלל שמבוצעת בעזרת מודלים.

 

בהמשך הפגישה תוצג הגירסה הסופית (בפורמט חדש ומקוון) של המדריך להגדרה ולתכן של ממשקים מערכתיים שגובש בקבוצה בפעילותה הקודמת.

 

קבוצת העבודה "מתודולוגיות וכלים להנדסת מערכת" מתמקדת כעת בנושא מתודולוגיות וכלים למידול מערכתי, והחליטה, כפעילות ראשונה, להזמין נציגים של חברות להציג נסיון מצטבר בכלים ובשיטות למידול. עד כה הוצג מידול מערכתי באמצעות OPM בחברת אלאופ והוצגה דוגמה של מידול מערכת ב-UML המשמשת כ- case study בלימודי תואר שני בהנדסת מערכות.

 

משתתפים חדשים מוזמנים להצטרף ומשתתפים ותיקים מוזמנים לחדש את השתתפותם. יתקבלו בשמחה הצעות של חברות נוספות להציג הישגים, נסיון ולבטים בנושא מידול מערכתי.

סדר היום:

14:00-14:15 

התכנסות

14:15-15:45

Model Based Space Mission Systems Engineering - יעקב הרשקוביץ, רפאל

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

הצגת הגרסה הסופית של המדריך לתכן ממשקים - עמיר תומר

17:00-17:30

סיכום והצעות להמשך פעילות

הערות

מפגש בנושא - Model Based Space Mission Systems Engineering   

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

יעקב הרשקוביץ
שאל את המומחה