קבוצת עבודה ניהול סיכונים במערכות ובפרוייקטים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

17/03/10

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

אליעזר שלו

תיאור המפגש

ניהול פרויקטים כולל מערך מורכב של פעילויות בסביבה משתנה ועמומה, בה השוק והטכנולוגיה מצויים בחוסר ודאות. נוכח העובדה שרוב הפרויקטים חורגים בזמן ועלות, עולה החשיבות של תכנון משופר וניהול סיכונים כתנאי הכרחי )אך לא מספיק) להצלחה.

סיכונים הם תרחישים שליליים הנובעים מאי ודאות בסביבת הפרויקט וניהול הסיכונים נועד להעלות את הסיכוי להצלחת הפרויקט. הערכת סיכונים היא תהליך ממושך של זיהוי סיכונים, הערכת סיכוייהם, השלכותיהם ותכנון פעולות לצמצום השפעתם או מניעתם.

מחקרים בתחום מעלים כי מנהלי פרויקטים אינם מבצעים תהליך הערכה על פי מודלים מקובלים להערכת סיכונים בפרויקט. מצד שני, אותם מודלים מתעלמים מהיבטים רבים של המורכבות האופיינית למצבי החלטה אמיתיים בניהול פרויקט.

החלטות בתנאי אי ודאות האופייניות לסביבת פרויקט נתונות להשפעתן של הטיות חשיבה שיטתיות .במהלך הערכת הסיכונים בפרויקט משליכות הטיות חשיבה אלה על החלטות תכנון קריטיות להצלחת פרויקט. המפגש הנוכחי יעסוק בקבלת החלטות במהלך הערכת סיכונים בפרויקט. המרצה ידגים את המנגנון של הטיות חשיבה לאורך שלבי הערכת הסיכונים ויציע תובנות שימושיות לשיפור תהליך הערכת הסיכונים בפרויקט.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

אתגרים ומגמות בניהול סיכונים להצלחת פרויקט - לקחים ותובנות מהאקדמיה והפרקטיקה
הטיות חשיבה בקבלת החלטות בפרויקט (תיאור על סמך דוגמאות נפוצות).
הטיות חשיבה בהערכת סיכונים בפרויקט - מודל תיאורטי

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

הטיות חשיבה בהערכת סיכונים בפרויקט - תוצאות מניסויי שדה בארגוני פיתוח גלובליים.
מנגנונים למניעת סיכוני קבלת החלטות בניהול פרויקטים

17:00-17:30

סיכום תובנות המפגש הקודם (חומר שהכין אבי הראל), ורעיונות להמשך

הערות

מפגש בנושא הטיות חשיבה בהערכת סיכונים בפרויקט

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה