קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

25/03/10

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

ד''ר פבל גראבוב , אמנון גנות

תיאור המפגש

 DOEהיא מתודולוגיה סטטיסטית, הפועלת בדרך שיטתית, במטרה ללמוד על השפעותיהם של משתני הניסוי על משתנים שהם בעלי עניין.


DOE
כולל:

          תכנון מקדים של שינויים במערכת הנחקרת
          הערכה סטטיסטית של השפעת השינויים על המערכת
          ניתוח השוואתי – בין השינויים הנגרמים על-ידי גורמים הנשלטים לבין רמת
          הרעשים במערכת
          בניית המודל המתאר את ההשפעה של הפרמטרים הקריטיים על המערכת
          הנחקרת


ניתן ליישם
DOE ב:

          פיתוח מוצר/תהליך חדש
          שיפור מוצר/תהליך קיים
          בניית מודלים הנדסים לחיזוי רמת הביצעים של מוצר או מערכת
          הערכה ושיפור החסינות של מוצר או מערכת


המפגש מוקדש למבוא לתיכון ניסויים מבוקרים (יעדים, יסודות, עקרונות, אסטרטגיה, הליך וכלים).

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-14:30

• בניית מודל לחיזוי אורך חיים של LEDs במצבי Stress שונים כמו Over-Current, Temperature וכדומה – הצורך בתכנון ניסוי - (אמנון)

14:30-15:30

רקע (יעדים, יסודות ועקרונות) - (פבל)
• אסטרטגיה של תיכון ניסויים מבוקרים - (פבל)

15:30-15:45

הפסקה

15:45-17:00

• הליך של תיכון ניסויים מבוקרים - (פבל)
• ניסוים פקטוריאליים ותיכון חסין - (פבל)

17:00-17:30

דיון פתוח – יכולת ויעילות השימוש בטכניקות DOE לצורכי ניסויים מואצים ALT – (אמנון)

הערות

נושא קבוצת העבודה - מבוא לתיכון ניסויים מבוקרים (DOE)

בברכה

חוה שר  - יו"ר הקבוצה
אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם