קבוצת עבודה מתודולוגיות וכלים - סיכום פעילות 2008-2009

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

17/03/10

בברכה

ד"ר עמיר תומר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

שאל את המומחה