קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

11/05/10

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

מרצים

שלמה כהן , יהונתן גרינברג , קובי קירשנבויים , אמנון גנות

תיאור המפגש

עיקר המפגש מיועד להצגת דרכי הניהול של פעילויות אמינות בחברות תקשורת.
בהמשך יוצגו רשמים מהכנס ARS 2010 אשר נערך השנה בברלין, גרמניה.

סדר היום:

13:45-14:00

התכנסות

14:00-14:30

ניהול אמינות במערכות תקשורת – Mobile Access
כהן שלמה – מנהל אבטחת איכות

14:30-15:00

ניהול אמינות בחברת Veraz
יהונתן גרינברג – מנהל איכות ואמינות

15:00-15:30

דיון פתוח

15:30-16:00

רשמים מהכנס: ARS 2010
International Applied Reliability Symposium – 

אמנון גנות – מומחה אמינות

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:00

ניהול אמינות במערכות תקשורת – גילת רשתות לווין
קובי קירשנבויים – מנהל אבטחת איכות

17:00-17:30

דיון פתוח

הערות

נושא קבוצת העבודה - ניהול האמינות בחברות תקשורת

בברכה

חוה שר  - יו"ר הקבוצה
אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

שלמה כהן , יהונתן גרינברג , קובי קירשנבויים , אמנון גנות
מצגת לחברים בלבד - להצטרפות למערכת
שאל את המומחה