קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

13/07/10

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

שלמה אייזנבך , פליקס ברמואב

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

השפעת אסטרטגיית השירות וכלי השירות על אמינות המערכת
1.    שיטות מדידה וניתוח של נתוני השדה והשימוש בהם בתקופת השירות ובתהליך הפיתוח לשיפור האמינות בעיני הלקוח ולקיצור משך הזמן הנדרש לשיפור.
2.    אסטרטגיות שירות והשפעתן בטווח הארוך על אמינות המוצר. 


שלמה איזנבך פיליפס (Philips Healthcare, CT/NM BU)

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:00

הנדסת אמינות בפיתוח במוטורולה ישראל


פליקס ברמואב, מוטורולה

17:00-17:30

דיון פתוח

הערות

נושא קבוצת העבודה - הכללת השירות ללקוח בהגדרת האמינות של המערכת

בברכה

חוה שר  - יו"ר הקבוצה
אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם

קישורים רלוונטיים

שלמה אייזנבך , פליקס ברמואב
הורד קובץ הזמנה
שאל את המומחה