קבוצת עבודה אמינות מערכת החומרה

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

26/10/10

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

מוסכם וידוע שמוצר אמין חייב להיות חסין (רובוסטי). רובוסטיות מושגת על ידי גישת תכן שמנסה למנוע התרחשות כשלים גם בנוכחות  גורמי "רעש" כמו תנאי סביבה משתנים, שינויים באופן התפעול על ידי הלקוח, תנאי ייצור משתנים, הפרעות מכוונות ובלתי מכוונות. שיטות תכן מסורתיות נוטות להגיב לדרישות אמינות גבוהה וחוסן גבוהה על ידי הידוק טולרנסים, שימוש בחומרים ורכיבים יקרים, בחינה נרחבת, סינון וכיבוי שרפות. גישות אלה הן יקרות, גוזלות זמן ולא מצליחות תמיד.


תכן חסין משולב היא גישה מוּנעת עלות (Cost driven), לפיתוח ויצור מוצר פחות רגיש לגורמי ה"רעש". בעולם ידועות שיטות אחדות שכל אחת מהן מכריזה על יכולתה לשפר את חסינות התכן ואמינותו כמו שיטת טאגוצ'י, תכנון ניסויים, ניתוח אופני כשל ועוד. גישת התכן החסין המשולב טוענת שאין שיטת קסם אחת שתמיד תביא לתכן חסין ויש לבנות תהליך מובנה של שיפור תכן המשלב מגוון כלים המותאמים למאפיינים היחודיים של כל מקרה ומקרה .
בהרצאה יוצגו עקרונות הגישה לתכן חסין משולב, יסקרו מספר כלים המשמשים לתכן חסין משולב ויוצג תהליך ההתאמה של הכלים לכל מקרה ומקרה.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:30

עקרונות תכן חסין (רובוסטי) משולב

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:00

כלים ושיטות לתכן חסין ושילובם

17:00-17:35

דיון פתוח

הערות

מפגש בנושא תכן חסין (רובסטי) משולב

בברכה

אמנון גנות - מרכז פעילות הקבוצה
חוה שר - יו"ר הקבוצה
משה סלם - מנכ"ל אילטם