הנדסת מערכות ופיתוח מוצר בעידן של דרישות לתכן בר-קיימא (Sustainable Design)

סוג הפעילות

מפגש

מועד הפעילות

16/01/08

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

מרצים

פרופ' מוטי פרנק , אלכס אבלסון , יואב גלעד , איציק דנה

תיאור המפגש

במסגרת המפגשים התקופתיים של INCOSE_IL ואילטם אנו עורכים מפגש שיעסוק בדרישות לתכן בר-קיימא (Sustainable Design) והשפעתם על מהנדס המערכות. תיכון מוצרים ומערכות בעידן של טכנולוגיות ירוקות תוך דרישה לתכן בר-קיימא (Sustainable Design) מעמיד אתגרים חדשים בפני כל מהנדס. התחיקה העולמית, הן הבינ"ל והן הפנים-מדינית, מחייבת כל חברה המיצאת את מוצריה לקחת בחשבון את דרישותיה של תחיקה זו ולהמיר אותה לתכן אשר לא רק שלא יחרוג מדרישות אלה, אלא גם יקנה מוצר עמיד, אמין ואיכותי שאינו פוגע באיכות הסביבה. מטרת מפגש זה הנה לעדכן את משתתפיו בסטטוס העדכני של דרישות התחיקה העולמית ואת השפעתה האפשרית על חלקו בתיכון המוצר והמערכת.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות והרשמה

14:15-14:30

פתיחה עוזי אוריון, יואב גלעד 

14:30-14:50

תיכון מוצר והערכות של הנדסת מערכות בעידן של דרישות לתכן בר-קיימא

דר' מוטי פרנק – מכון טכנולוגי, חולון

14:50-16:00

הדרישות לשימוש בחמרים ידידותיים לסביבה ושילובן בתיכון המוצר והמערכת.

אלכס אבלסון – Qualitech/ECI

16:00-16:15

הפסקת קפה

16:15-17:00

הדרישות למיחזור ולשימוש מחדש ושילובן בתיכון המוצר והמערכת.

יואב גלעד - אודיוקודס

17:00-17:15

סיכום: המשמעויות על ההערכות המפעלית.

איציק דנה – Qualitech/ECI

17:15-17:30

דיון פתוח

קהל יעד

מהנדסי מערכות , מנהלי פרוייקטים, מהנדסי פיתוח

בברכה

עוזי אוריון -  יו"ר - INCOSE_IL

משה סלם -  מנכ"ל אילטם

יואב גלעד -  מרכז תחום תכן "ירוק"

קישורים רלוונטיים

פרופ' מוטי פרנק , אלכס אבלסון , יואב גלעד , איציק דנה
הורד קובץ הזמנה
שאל את המומחה