רשימת כלל פעילויות האיגוד המתוכננות

לצפייה בפעילויות שבוצעו
השתלמות
 • שם הפעילות: הגדרה, זיהוי, ניתוח, מענה, ניהול, והפקת לקחים של סיכונים והזדמנויות פרוייקטליים וטכנולוגיים בפיתוח מערכות מורכבות
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 13/09/17, 14/09/17
 • מרצה: ד"ר משה ויילר
 • מיקום: מלון השרון , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה
השתלמות
כנס
 • שם הפעילות: SW Architecture conference 2017
 • תחום: תוכנה
 • תאריך: 15/11/17 - 16/11/17
 • מרצה: מרצים שונים
 • מיקום: מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה