רשימת כלל פעילויות האיגוד שבוצעו

השתלמות
 • שם הפעילות: EMEA Biennial Workshop
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 19/09/17
 • לפרטים
השתלמות
 • שם הפעילות: הגדרה, זיהוי, ניתוח, מענה, ניהול, והפקת לקחים של סיכונים והזדמנויות פרוייקטליים וטכנולוגיים בפיתוח מערכות מורכבות
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 13/09/17, 14/09/17
 • מרצה: ד"ר משה ויילר
 • מיקום: מלון השרון , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: סביבה חדשנית להכנה והרצת סימולציות למערכות מורכבות
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 10/09/17
 • מרצה: גבי דרפל , אביאל ברנט
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  קבוצת עבודה באימות ותיקוף למע' מורכבות מפגש מס' 13

 • לפרטים
סמינר
מפגש טכני
מפגש טכני
מפגש טכני
 • שם הפעילות: (Industrial IOT (IIOT) & Data Distribution Service (DDS
 • תחום: תוכנה
 • תאריך: 12/07/17 שעות: 13:45-17:15
 • מרצה: גל שלזינגר , ארי רוזנבאום
 • מיקום: מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים
סמינר
 • שם הפעילות: כתיבה נכונה וניהול של דרישות במערכות עתירות תוכנה "איך עושים את זה באמת"
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 10/07/17
 • מרצה: פרופ' עמיר תומר
 • מיקום: מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים
קבוצת עניין
מפגש טכני
 • שם הפעילות: תלות בין מרכיבי המערכת והשפעתה על בטיחות מערכות How does dependence affect system safety and reliability
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 03/07/17 שעות: 13:45-17:15
 • מרצה: ד"ר שמשון ארואטי
 • מיקום: מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים