מאגרי מידע

מאגרי המידע כוללים מצגות, מאמרים, קישורים לאתרים וסיכומי פעילויות אשר הוצגו במפגשי האיגוד ועבורם קיבלנו אישור לשים באתר ועוד. בנוסף מאגר המידע כולל קבצים מסמינרים בינלאומיים בתחומי הפעילות של האיגוד אשר עבורם קיבלנו אישור לשים באתר האיגוד.

 


הכנס הבינלאומי להנדסת מערכות INCOSE_IL2017‏ביקור בחברת StratasysInternet of things - 2016 trends
The Rise of Serverless Architectures
Microservices - it's déjà vu all over again
Actors and microservices - Can Two Walk Together
Amalgam8.io - An integration fabric for Microservices
Advanced AgileSW Architecture conference 2016Package On Package - יישום בשטח, אמינות, איכות ותחזוקהרגולציות ותיכון לקיימותFailure Modes and Effects Analysis (FMEA) for safety analysis