מאגרי מידע

מפגש טכני
 • שם הפעילות: חקר מנגנוני כשל ברכיבים ובהרכבות אלקטרוניות
 • תחום: חומרה
 • תאריך: 27/01/16 שעות: 14:00-17:30
 • מרצה: גל אופיר-קופף, יוסי זקלס
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה »
השתלמות
סמינר
מפגש טכני
 • שם הפעילות: Frontiers of Today’s 3D-Mid Technology
 • תחום: חומרה
 • תאריך: 20/01/16 שעות: 14:00-17:15
 • מרצה: Mr. Dirk Bäcker
 • מיקום: מלון השרון , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה »
סמינר
מפגש טכני
מאמר
 • שם הפעילות: מגזין "קול המערכות" - גיליון מס' 17
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 17/01/2016
 • לפרטים והרשמה »
השתלמות
מפגש טכני
 • שם הפעילות: פגישה שנתית של חברי האיגוד והאסיפה הכללית
 • תחום:
 • תאריך: 23/12/15 שעות: 16:00-17:00
 • מיקום: מלון השרון , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה »
מפגש טכני
מצגת
 • שם הפעילות: Conflict Minerals Reporting: Year Two Summary
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 16/11/2015
 • לפרטים והרשמה »
מצגת
 • שם הפעילות: עדכונים אחרונים בנושא יוזמות ממשלתיות לקידום נושא מינרלי קונפליקט
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 16/11/2015
 • לפרטים והרשמה »
מצגת
 • שם הפעילות: Mineral Conflict Seminar - The current legal status of the US act and the EU initiative
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 16/11/2015
 • לפרטים והרשמה »
מצגת
 • שם הפעילות: Mineral Conflict Seminar - NGOs: What are their expectations? How can companies engage those expectations into their business?
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 16/11/2015
 • לפרטים והרשמה »
מצגת
 • שם הפעילות: Mineral Conflict Seminar - Risk Management
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 16/11/2015
 • לפרטים והרשמה »
מצגת
 • שם הפעילות: Mineral Conflict Seminar - Conflict Minerals: Independent Private Sector Audit (IPSA)
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 16/11/2015
 • לפרטים והרשמה »
סמינר
 • שם הפעילות: Interfacing Systems Engineering with Business Analytics
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 02/12/15
 • מרצה: פרופ' אברהם זיידמן
 • לפרטים והרשמה »
סמינר
כנס
 • שם הפעילות: SW Architecture conference 2015
 • תחום: תוכנה
 • תאריך: 30/11/15 - 02/12/15
 • מרצה: מרצים שונים, Lior Bar-On
 • לפרטים והרשמה »
מפגש טכני
השתלמות
סמינר
 • שם הפעילות: מינרלים בקונפליקט-מניסיון התעשייה של הפעילות בשנת 2015 - ניתוח שנת הדיווח השניה ותחזית לעתיד
 • תחום: חומרה
 • תאריך: 16/11/15
 • מרצה: יואב גלעד, משה סלם
 • לפרטים והרשמה »
כנס
קבוצת עניין
השתלמות
מפגש טכני
מפגש טכני
מפגש טכני
קבוצת עניין
מאמר
מפגש טכני
השתלמות
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - מנהל הפרויקט, מהנדס המערכת והמאבק על ציר הזמן
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • מרצה: שמעון זיירמן
 • לפרטים והרשמה »
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - העברה מפיתוח לייצור: שת"פ בין מנהל פרויקט-מהנדס מערכת-מנהל ייצור
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • מרצה: ד"ר אלכס איילון
 • לפרטים והרשמה »
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - כיצד לשלב את מהנדסי המערכת ומנהל הפרויקט בתכנון פרויקטים רב תחומיים
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • מרצה: גדעון קוך
 • לפרטים והרשמה »
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - פיתוח תיאוריה של העברת מערכות מפיתוח לשימוש שוטף
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • לפרטים והרשמה »
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - משחקים, BI, ניהול פרויקטים והנדסת מערכות
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • מרצה: ציקו חפץ
 • לפרטים והרשמה »
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - פישוט פרוייקטים מורכבים תוך שימוש בכלים של הנדסת מערכות וניתוח רכיבי מערכת קריטיים
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • מרצה: אורי אורחוף
 • לפרטים והרשמה »
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - מסע שמתחיל בכאוס – מודל בגרות ארגונית לסביבה מרובת פרויקטים
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • מרצה: אברהם מורדוך
 • לפרטים והרשמה »
מאמר
 • שם הפעילות: מחקר ופרקטיקות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים והממשק ביניהם - מודולריות לעומת מורכבות ממשקים: יישום ליחסי עבודה מנהל פרויקט-מהנדס מערכת
 • תחום: מערכות
 • תאריך: 05/05/2015
 • מרצה: פרופ' יורם רייך
 • לפרטים והרשמה »