מאגרי מידע

מאגרי המידע כוללים מצגות, מאמרים, קישורים לאתרים וסיכומי פעילויות אשר הוצגו במפגשי האיגוד ועבורם קיבלנו אישור לשים באתר ועוד. בנוסף מאגר המידע כולל קבצים מסמינרים בינלאומיים בתחומי הפעילות של האיגוד אשר עבורם קיבלנו אישור לשים באתר האיגוד.

 


הכנס הבינלאומי להנדסת מערכות INCOSE_IL2017‏ביקור בחברת StratasysInternet of things - 2016 trendsThe Rise of Serverless ArchitecturesLarge scale connectivity infrastructure for an Internet of Things PlatformMicroservices - it's déjà vu all over againActors and microservices - Can Two Walk TogetherAmalgam8.io - An integration fabric for MicroservicesFailure Modes and Effects Analysis (FMEA) for safety analysis