הנדסה ותכן לייצוריות


ניתוח סדרות קצרות, פבל גראבוב
ב- 20.1.2008 נערך מפגש בבית חיל האויר. מפגש זה סקר בעיות כרוניות של פיתוח ; עקרונות עיקריים של DFMA , שלבים ואבני דרך של פיתוח במסגרת DFMA , פרמטרים כמותיים לבחירה והערכת הספקים /קבלני משנה ומעורבותם בשלבים מוקדמים
(ESI - Early Supplier Involvement ), סקרי תיכון,  מעבר מפיתוח לייצור

לצפיה בהזמנה המלאה 

ניתוח כשלים במעגלים מודפסים וברכיבים, רוברטו טולמן ואלי איסקביץ
מפגש זה היווה מפגש נוסף בסדרת המפגשים בנושאי ליקויים וכשלים במעגלים מודפסים והרכבות אלקטרוניות. המפגש התקיים ב- 25.2.2008 והוקדש לניתוח סוגי כשלים וליקויים אופיניים במעגלים מודפסים, השלכות על התיכנון ואיפיון מנגנוני כשל ובדיקתם.
המפגש לווה בדוגמאות: ברמת הרכיב, ברמת המעגל המודפס וברמת הרכבה האלקטרונית.

     לצפיה בהזמנה המלאה 

לקחים משימוש בטכנולוגיות AOI בקווי הייצור בתעשייה, מרצים שונים
ב- 5.2.2008 נפגשו חברי התעשייה במטרה לחלוק את הידע והניסיון שהצטבר בחברות המייצרות מכלולים אלקטרוניים על תרומת מכונות ה-AOI .
המפגש קיבץ נציגים מחברות קבלני משנה גדולים כמו: RH , סנמינה, אלביט, וקטנות יותר כמו: ניסטק ודיגטרון.
נציגי החברות הציגו את צורת השימוש במכונות ה- AOI בקו הייצור שלהם, ואת תרומת מכונות ה- AOI לאיכות ולבקרה של איכות קו הייצור.

     לצפיה בהזמנה המלאה 

תופעת זיוף רכיבים – פעילות בתע"א, דן פרידלנדר - מבת
ב- 1 באפריל החלטנו לבטא באופן שונה מהרגיל את התאריך וקיימנו בבית חיל האויר מפגש בנושא זיוף רכיבים. המפגש הציג את היקף תופעת הזיוף אשר גדלה בשנת 2007 ביותר מ- 20%. במפגש הציג דן את הרקע הכללי להתפתחות נושא זיוף הרכיבים, כולל תאור הגורמים שבונים את האיום ; מימדי התופעה ; כולל תאור הנזקים שנגרמים עקב התפתחות תעשיית הזיופים ; מרכזי הזיוף, חלוקה גיאוגרפית ; דרכים שונות לזיוף רכיבים ; איפיון השוק האפור כולל אופן זיהוי הרכיבים המזויפים לפי פרמטרים שונים.

     לצפיה בהזמנה המלאה 

תכנון כבלים ורתמות – שיטות וכלי תכן, מרצים שונים
המפגש התקיים בבית חיל האויר ב- 14.5.2008. המפגש עסק בתכן כבלים ורתמות אשר נעשה בדרך כלל בכלים גראפיים ברמת אוטומציה נמוכה יחסית לכלי תיכון למכלולים אלקטרוניים. מיכון תהליכי תכנון כבלים ורתמות מצריך אינטגרציה בין שתי דיסציפלינות – תכן חשמלי ותכן מכני. במפגש הוצגו כלים ותהליכים  לתכן כבלים ורתמות בשלוש חברות מובילות בתחומן , תרומתם לתכן ברמת מערכת והלקחים שנלמדו מתהליכי האפיון וההטמעה שלהם בארגונים השונים. הארגונים בהם המפגש הן הינם: קודאק, אורבוטק ותע"א.

     לצפיה בהזמנה המלאה

חזרה לניוזלטר

 


כתובת: המרד 29 בית התעשיינים ת.ד. 50232 תל-אביב 61500
טלפון: 03-5118112    פקס: 03-5100622
מייל:  iltam@iltam.org     אתר :
 www.iltam.org