ביוגרפיה / Biography


ארמונה ברנדל
הינה ראש מנהל DIRCM בחטיבת ISTAR בחברת אלביט מערכות, לשעברמהנדסת מערכת ראשית בפרויקט "מגן רקיע" (אלאופ). בתפקידיה הקודמים הייתה מהנדסת מערכת במספר פרויקטים אלקטרו-אופטיים מורכבים בחברת אל-אופ ובחברת נגבטק. ארמונה ברנדל הינה בעלת תואר ראשון ושני מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון.