ביוגרפיה / Biography

מר אדי קליינמינץ הינו ר' פעילות עסקית – סייבר הגנה בתע"א במפעל מל"מ. הפעילות כוללת פיתוח קו מוצרי הגנה בסייבר המיועד להכשרות מומחים, התרעה מוקדת, פורנזיקה, מערכות שירות ובקרה למערכות CERT והגנת סייבר על מערכות נשק.