ביוגרפיה / Biography

דני פלד - הינו בוגר הנדסת חשמל מהטכניון, עבד באלסינט, אלתם ועכשיו ברפאל. רוב עיסוקיו הם בנושאי בדיקתיות - תכן ציוד בדיקה, כתיבת תכנה ועוד. מזה כ 15 שנה עיקר עיסוקיו הם בהגדרה ובהקמת קבוצת הנדסת בדיקתיות במסגרת מחלקת מערכות בדיקה. קבוצה זו מגדירה את כל תהליכי הבדיקתיות של המוצר משלבי הייצור, התפעול המבצעי ועד הבדיקתיות בתחזוקה.