תובנות מהנדסת מערכת ב"מעיל רוח"


מרצה: ד"ר דוד ג.

תקציר:

"מעיל רוח" הינו מערכת הגנה אקטיבית הראשונה (ובינתיים היחידה) בעולם שאושרה לשימוש מבצעי לפי תקנים צבאיים מקובלים, למרות שהמערכת מחליטה אוטונומית מתי ולאן לירות.
מעבר לאתגר בקבלת אישור בטיחותי לירי אוטונומי, היו עוד הרבה אתגרים טכנולוגיים והנדסיים בפיתוח המערכת ופותחו פתרונות ייחודיים להתמודד איתם.
ההרצאה תיתן רקע לקונטקסט של הגנה אקטיבית ותציג מספר דוגמאות של פתרונות ייחודיים ששולבו בפיתוח המערכת.