צילום אלקטרו -אופטי מהחלל ברזולוציה גבוהה - סוגיות מפתח

צילום אלקטרו-אופטי מהחלל ברזולוציה גבוהה היא משימה המחייבת ביצוע שקלול תמורות (Trade-offs) בין מספר פרמטרים פיסיקאליים והנדסיים קריטיים. שקלול זה הוא קריטי במיוחד כאשר הלוויין הוא מטיפוס מיקרו-לוויין, הגוזר אילוצים קשים על מעטפת המשקל והנפח של המצלמה החללית. 

בהרצאה תוצגנה סוגיות המפתח המחייבות התייחסות ומענה בדרך להגדרת נקודת העבודה והתצורה של מצלמה חללית המצלמת ברזולוציה גבוהה במגבלות של מיקרו-לוויין.


אריה לייזר