Systems Engineering in a Global Medical Devices Company

ביוסנס וובסטר הינה חברה מובילה בעולם בתחום של טיפול בהפרעות קצב לב. ביוסנס וובסטר הינה חברה גלובלית, השייכת לחטיבת ה- Medical Devices של Johnson&Johnson.
ההרצאה תסביר על החברה, המוצרים והטכנולוגיות של ביוסנס וובסטר, על התמודדות בשוק תחרותי, כיצד נקבעות תכולות של פרוייקטים ללא גורם מזמין, עבודה בסביבה של חברה גלובלית, על קבוצת הנדסת מערכת בביוסנס ותהליך הנדסת מערכת בחברה, בליווי דוגמאות של תכן אינטגרציה, ווריפיקציה ו- Usability, השלכות של דרישות רגולציה על הנדסת מערכת.


אביגדור רוזנברג