תהליך פיתוח סורק CT בחברת פיליפס – במבט הנדסת המערכת