הטמעת כלי הנדסת מערכת בארגון

תובנות, שיטות וטיפים להטמעת כלי הנדסת מערכת, וכלים בכלל, שנאספו במהלך שנותיי כמטמיע.


ירון צליכובר