סימולציה ממוחשבת של תהליך ההדמיה ברפואה גרעינית

רפואה גרעינית היא ענף של תחום הדימות הרפואי העושה שימוש בחומרים רדיואקטביים במינון נמוך כדי לאבחן מחלות שונות. מכשירי הדימות ברפואה גרעינית קולטים את קרינת הגמא הנפלטת מן החומר הרדיואקטיבי שנספג ברקמות הגוף, ומייצרים תמונה המאפשרת לאבחן את תפקוד הרקמה.

בהרצאה זו נציג סימולציה ממוחשבת של תהליך ההדמיה ברפואה גרעינית, נראה כיצד כלי הסימולציה מאפשרים בחינה והערכה של מכשירי הדימות, ונדון ביתרונות של שימוש בכלים אלה בתהליך הפיתוח של מערכות דימות חדשות.


יריב גרובשטין, GE