התראות שווא - תוצר לוואי של הבדיקתיות

התראות שווא בהיבט של "הכרזה על תקלת מערכת כאשר אין תקלה". אם לא נבדוק - לא תהיה התראת שווא. אחד הגורמים העיקריים להתראות שווא מהסוג הזה הוא עודף בדיקות או במילים יותר עדינות - בדיקתיות לא נכונה.
בהצגה זו נציג חלק מהגורמים וננסה להתמודד עם הדרכים למניעתן. נביא מספר דוגמאות אשר בהן ניווכח כיצד תכנון/יישום בתכנה לא נכון יוצר התראות שווא.