המרה אוטומטית של מפרט תוכנה לגאנט פיתוח מותאם לנוהלי הארגון ואילוציו

ההרצאה תציג מערכת שפותחה במסגרת מחקר בתחום מערכות מידע, ע"י משה דייני בהנחייתו של פרופ' רועי גלברד מאוניברסיטת בר-אילן. המערכת משלבת אלגוריתם ייחודי המאפשרים שימוש בתוצרים של כלי תוכנה לניתוח מערכות, הגדרת אילוצי מדיניות ארגוניים, ועריכת מגוון סימולציות, המסייעים למנהל פרויקטים לנתח ולערוך בקלות את תוכנית הפיתוח של פרויקט תוכנה.
המחקר נבע מהפער הקיים כיום בתחום. פער שמאלץ את מנהלי הפרויקטים לחזור על פעולת מנתח המערכות ולתחקר מחדש אילו יחידות נדרשות לפיתוח, יחד עם התחשבות והתאמה למדיניות ואילוצי הארגון, כגון: פיתוח מקבילי, הקצאת משאבים פנימיים וחיצוניים, כשירויות מפתחים, רמות הסיבוך והסיכון של יחידות הפיתוח השונות ועוד. פעולות מסוג זה דורשות מהמנהל זמן תכנון רב. זאת ועוד, הכלים הנוכחיים אינם מאפשרים למנהל לערוך סימולציות של מגוון מצבים, בשילוב מגוון פרמטרים, ולבחור מהן השילוב שמספק את התכנון המיטבי מבחינת הארגון.

באמצעות האלגוריתם והמערכת שפותחו, הנתונים הגולמיים נגזרים מתוצרי עבודתו של מנתח המערכות (המרוכזים בכלי ה- Software Modeling & Development), ובכלל זה כל יחידות העבודה הנדרשות כמשימות לביצוע. משימות אלו משוקללות יחד עם האילוצים הארגוניים, המוזנים במנוע החוקים שפותח, ומאפשרים למנהל הפרויקט לצפות בגאנט הפיתוח המתקבל כתוצאה משילוב הדברים, ובכלל זה בחינת משמעויות של משתנים כגון: העדפת הקדמת פיתוח של רכיבים בסיכון ולהיפך, שילוב משאבים חיצוניים (שיקולי עלות), התאמת כישורי העובד לכישורים הנדרשים במשימה (שיקולי הכשרה), חלוקת כל משימה למספר יחידות פיתוח מקבילות, הוספת מרווח בטחון בקליטת עובדים חדשים בפרויקט, ועוד.

בנוסף, כאמור, שולבה במערכת סימולציה, המאפשרת הרצה אוטומאטית של כל האפשרויות המתקבלות משילוב ערכים כלשהו במגוון הפרמטרים (כגון: טווחים משתנים של משאבים, בכשירויות שונות וכד'). הסימולציה מפיקה דוח אקסל המאפשר לבצע ניתוחים מעמיקים יותר על כל מגוון האפשרויות העומדות בפני מנהל הפרויקט ולבחור מתוכן האופציה המועדפת (כשירויות, עלויות, זמנים, סיכונים וכד').
באופן זה המערכת חוסכת זמן עבודה יקר בתכנון הפיתוח, תוך התבססות על נתונים ממקור ראשון (מנתח המערכת) ותוך מתן אפשרות ייחודית לערוך סימולציות ולבחון מספר לא מוגבל של מצבים וחלופות שראוי לבחון כדי לקבל תוצר תכנון מבוסס ואיכותי.
המחקר זכה בפרס הצטיינות בכנס PMI 2014, ולמשה דייני הוענקה מלגת מחקר מטעם איגוד ה=PMI.


משה דייני

רועי גלברד