פיתוח חשיבה מערכתית בקרב מהנדסי מערכות: ממצאי מחקרים אחרונים

חשיבה מערכתית היא חשיבה המאפשרת לראות ולהבין את התמונה הכוללת גם מבלי להכיר לעומק את כל פרטיה. המחקר הנוכחי עוסק בפיתוחה של חשיבה מערכתית בקרב מהנדסי מערכת הנושאים באחריות לביצוע המערכת ולשילוב מוצלח בין מרכיביה. במהלך ההרצאה יוצגו ממצאי המחקר שנערך בקרב מהנדסי מערכת בחברת אלביט מערכות ל"א וסיגינט- אלישרא. ממצאי המחקר מלמדים כי למידה וניסיון מסייעים להתפתחותה של חשיבה מערכתית בקרב מהנדסי מערכת ובנוסף נשענת יכולת זו גם על תכונות אישיות.


ד"ר סיגל קורל קורדובה

גיא ריבניקוב