המרכיב ההנדסי של עבודת קצין פרויקט בחיל האוויר

המרכיב ההנדסי של עבודת קצין פרויקט בחיל האוויר
קציני פרויקטים בחיל האוויר אחראיים על אפיון, ליווי פיתוח, בדיקה והכנסה לשירות של מערכות המפותחות בתעשייה. אומנם התפקיד של קפ"ט נחשב לניהולי ברובו, יש בתפקיד זה מרכיב הנדסי משמעותי וייחודי.

בנוסף לתפקידו כנציג הלקוח עבור מערכת העניין, הקפ"ט מתפקד כמשלב של מערכת העניין במערכות-על היוצרות את היכולות המבצעיות והתחזוקתיות. במסגרת התפקיד הזה, הקפ"ט מבצע משימות הדומות לאלו של מנהל דרישות, מהנדס בדיקות, מהנדס לוגיסטיקה ותפעול, מנהל מידע, ובמיוחד אינטגרטור הנדסי ומתאם בין הגורמים השונים (לפי מודל של 12 תפקודים של מהנדס מערכות של שרה שירד).

כתוצאה מתפקידם כמתאמים ואינטגרטורים הקפ"טים עוסקים בגילוי ופתרון בעיות ובהעברת ידע בין הכורמים השונים. הבנת האופי הייחודי של המשימות ההנדסיות של הקפ"ט יכולה לסייע במיקוד ובשיפור הכשרתם לתפקידם המאתגר.

על המרצה:

סרגיי טוזיקסרגיי טוזיק משרת בחיל האוויר בתפקיד מהנדס אינטגרציה ובמקביל לומד לקראת תואר שלישי בטכניון, ומחקרו מתמקד בתהליכי מבצוע מערכות ופיתוח שיטות הכשרת קציני פרויקטים לתפקיד המשלבים הסופיים.