אתגרי הנדסת מערכות בצבא מבט מצד הלקוח

רוב השיטות והכלים כיום בתחומי הנדסת מערכות מיועדות לתכן ,פיתוח ובדיקות של מערכות בצד הספק .לעומת זאת ,הנדסת המערכות בצד הלקוח מקיפה תחומים רחבים יותר ומתחילה מוקדם יותר, בשלב של הגדרת הצורך המבצעי ,גיבוש תפיסת הפעלה ותפיסה לוגיסטית ראשונית ובדיקת מערכת .

הנדסת המערכות בצד הלקוח ממשיכה גם כאשר מהנדסי המערכות בתעשיה סיימו את עבודתם – בשלבים מאוחרים של ניתוח וניהול המשק. ההרצאה נפתחת בסקירה של תהליך הפרויקט השלם מייזום עד קליטה והטמעה בצבא (בהשוואה לתהליך הפיתוח בתעשייה ).בהמשך נסקרות מספר שיטות ניתוח המשמשות מהנדסי מערכות בצד הלקוח בשלבים מוקדמים (מפות דרכים ,תכן קונספטואלי (ומאוחרים) ניהול וייעול משק )של הפרויקט תוך מתן דוגמאות להנדסת מערכות בפרויקטים נבחרים .לבסוף מובאות מספר מילות סיכום על הממשק ויחסי הגומלין בין מהנדס המערכות בצד הספק (התעשיה ) למהנדס המערכות בצד הלקוח (הצבא כדוגמא).

 


ד"ר רס"ן אלכס בלכמן