מדריך לאבטחת חסינות בפני טעויות תפעול

מחקרים על תאונות קריטיות בתפעול מערכות מצביעים על כך שנהוג להצביע על הגורם האנושי כסיבה העיקרית לכשל. ממצאים אלו העלו את הצורך לפתח מדריך לתכן ולפיתוח של מערכות החסינות לטעויות תפעול. מאמר זה כולל דיווח על פיתוח מדריך כזה במסגרת מרכז גורדון להנדסת מערכות בטכניון. המדריך הנדון מניח כבסיס את גירסת גורמי אנוש של חוק מרפי, ומיישם את פרדיגמת STAMP על ידי בקרה עצמית בתכן מונחה תרחישים. המדריך מציע תכן המבוסס על שלש מערכות הגנה, למניעת טעויות סמויות, למניעת הסלמה וללימוד מאירועי כשל. אפקטיביות המדריך נבחנת בשיתוף קבוצת עבודה של אילטם, בשיתוף אינקוזי. קבוצת העבודה בודקת את ישימות המדריך למספר ניתוח מקרה. המדריך מתוקף על ידי מדידה של ישימות ההנחיות בעזרת מאגר של 70 אירועי כשל.


ד"ר אביגדור זוננשיין