העמקת ניתוח הדרישות כאמצעי לשיפור אפקטיביות החלטות תכן


כאשר אנו עומדים בפני תכנון מערכת המיועדת לפעול במעטפת פעולה רחבה כגון פעולה בתחום מהירויות או בתחום עומסים רחב צצה בדרך כלל הדילמה באם לממש את הדרישה על ידי מרכיב אחד רב-שימושי/רב-תחומי או במספר מרכיבים נפרדים הנותנים כל אחד מענה בתחום אחר של מעטפת הפעולה. מהנדס המערכת נתקל בדרך כלל במחסור בכלים הנדרשים להתמודדות מסודרת מול דילמה שכזו.

בהרצאה נציג גישה כללית וטכניקה מעשית לתהליך קבלת החלטות אפקטיבי וזאת תוך ניצול האופי ההיררכי ותכונת המקבילות המוחלטת של המבנה ההיררכי של הדרישות למבנה ההיררכי של המענה לדרישות (הלא הוא המוצר המתוכנן). אפקטיביות ההחלטות נמדדת במידת הקרבה של המענה לצורך האולטימטיבי של הלקוח, אותו אנו מגדירים כצורך לקבל בעת ובעונה אחת מוצר המציג ביצועים מלאים במשקל/נפח/זמן מינימליים ועלות מינימלית.

 

Better Decision Making by Deepening Requirements Analysis

Abstract


When we design a system intended to operate in a wide operating envelope, for example a system that experiences extreme variation of velocity thus dynamic pressure during its activity, then usually comes in a dilemma whether to implement the requirement by one component having a wide-range or a multi-purpose capability or, alternatively, by several components that are responsible, each one, for the performance in a different regime of operation parameters. The systems engineer usually faces a shortage of tools being able to cope with such a dilemma.

We shall offer a general approach and a practical technique for an effective design decision-making process, utilizing the hierarchical nature and the equivalence of the basic hierarchical structure of the requirements compared to hierarchical structure of the system that meets those requirements. Effectiveness of technical decision making is considered to be high if the designed system complies close enough with the ultimate need of the customer. The ultimate need, as we define it, is to have a system that boasts full performance and at the same time having minimal time response weight or volume as well as minimal production cost.