INCOSE_IL - האיגוד הישראלי להנדסת מערכות

האיגוד הישראלי להנדסת מערכות - INCOSE_IL
האיגוד הינו הסניף הישראלי של האיגוד הבינלאומי INCOSE להנדסת מערכות. האיגוד פועל לקדם את הנדסת המערכות בארץ, ולהוות את הגורם המקצועי המתאם בין התעשייה, האקדמיה, וארגונים ממשלתיים. האיגוד פועל כחלק מאילטם, ומקיים את מירב פעילויותיו במסגרתו. כמו כן אחראי האיגוד לקשר עם איגוד INCOSE העולמי. פעילות האיגוד הישראלי תופסת מקום של כבוד בקהילה הבינ"ל וזוכה להוקרה ופרסים רבים.

קידום הידע בנושאי הנדסת המערכות
הפצתו, ועידוד שיתוף פעולה בתעשייה בישראל.
טיפוח ההשכלה האקדמית והמחקר
בנושאי הנדסת המערכות בארץ.
קידום הנדסת מערכות בחברות הזנק, קטנות ובינוניות
חשיפת תלמידי תיכון וסטודנטים למקצוע הנדסת המערכות

מעל 20 שנות פעילות ענפה בתעשייה בישראל

האיגוד הישראלי להנדסת מערכות, INCOSE_IL, הוקם בשנת 2000 וכולל כ- 2000 חברים מהתעשייה ומהאקדמיה.

חזון האיגוד הוא להביא את החברה, התעשייה והשוק בארץ לחזית העולמית בפיתוח מערכות מורכבות

מטרת האיגוד לפתח, להפיץ ולהטמיע ידע בתחום הנדסת המערכות

יעדי האיגוד כוללים פיתוח שיטות וכלים בהנדסת מערכות, חיזוק מקצועיות בהנדסת מערכות, הגברת המודעות להנדסת מערכות תוך עידוד השימוש בכלי הנדסת מערכות והכשרת מהנדסי מערכות בארגונים שונים, וכמובן הפצה ושיתוף ידע בתחום.

מפגשים עם מומחים בעלי שם בתחום

בנוסף לכנס דו שנתי מרכזי, מקיים האיגוד בכל שנה כעשרה סמינרים מקצועיים שניתנים על ידי מומחים מהארץ ומחו"ל, וכעשרים מפגשים מקצועיים בהנחיית אנשי מקצוע מובילים מהתעשייה, מהאקדמיה ומהצבא, הן להחלפת ידע בין החברים והן מפגשים בקבוצות עניין ובקבוצות עבודה.

העיתון שלנו

הארגון מוציא פעמיים בשנה עיתון מקצועי ברמה גבוהה הכולל מאמרים בעברית ובאנגלית וחומר יישומי רב לחברות הישראליות.

האיגוד הישראלי של האיגוד הבינלאומי להנדסת מערכות

INCOSE הוא ארגון דינמי הכולל כיום, למעלה מ- 10,000 חברים מכל רחבי העולם, המאורגנים ב- 53 סניפים ב-36 מדינות. פעילות האיגוד הישראלי תופסת מקום של כבוד בקהילה הבינ"ל וזוכה להוקרה ופרסים רבים.

אם אתה מהנדס מערכות או מהנדס העוסק בפרוייקטים מערכתיים. מקומך איתנו!

הצטרפו ל - INCOSE_IL האיגוד להנדסת מערכות לפרטים והרשמה

עמיתי ויקירי האיגוד

פרופ' מוטי סוקולוב

חבר כבוד

על תרומתו הרבה לקידום הנדסת מערכות באקדמיה ולהכשרת מהנדסי מערכות בישראל.

חזי גריזים

חבר כבוד

על תרומתו רבת השנים לקידום הנדסת מערכות בתעשייה הבטחונית ותעשיית התעופה בישראל ועל תרומתו לקידום מתודולוגיות, כלים והכשרת מהנדסי מערכות

ד"ר נפתלי סלע

חבר כבוד

על תרומתו רבת השנים לקידום הנדסת מערכות בתעשייה הבטחונית ותעשיית ציוד הלחימה בישראל ועל תרומתו לקידום והכשרת מהנדסי מערכות צעירים.

חיים רוסו

חבר כבוד

על התרומה רבת השנים בקידום הנדסת מערכות בתעשייה הביטחונית ותעשיית התעופה בישראל, ועל התרומה הציבורית בקידום החינוך המדעי-טכנולוגי שהינו הבסיס לדור המהנדסים.

קורות חיים
לרשימה המלאה

התרומה העיקרית לחברי INCOSE_IL היא ההפריה ההדדית שבהשתתפות במפגשים עם מומחים ובעלי ניסיון
בתחום הנדסת מערכות מהתעשייה, האקדמיה וצה"ל

הנהלת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות לשנת 2017

חברי הנהלה ארגונית של INCOSE_IL
שם חברה
ד"ר רם אורון - נשיא האיגוד אורבוטק
ד"ר אביגדור זוננשיין מרכז גורדון, הטכניון
עוזי אוריון HIT
ד"ר ניצן ש. רפאל
משה סלם אילטם
פרופ' אביב רוזן מרכז גורדון, הטכניון
יגאל אסקין אלתא
פרופ' מוטי פרנק המכללה האקדמית לישראל
פרופ' עמיר תומר מכללה אקדמית כנרת
עוזי אוריון אוני' ת"א
חברי הנהלה מקצועית לתחום האזרחי
שם חברה
ד"ר רם אורון - יו"ר אורבוטק
תומר ארצי קורנית
אור גרין פיליפס מדיקל
רות אבייב Mavenir
ד"ר ניצן ש. - משקיפה רפאל
חברי הנהלה מקצועית לתחום תעשייה ביטחונית
שם חברה
ד"ר ניצן ש. - יו"ר רפאל
נציג חברה תע"א
נציג חברה רפאל
נציג חברה אלביט
ד"ר רם אורון - משקיף אורבוטק