הנדסת מערכות

פעילות הנדסת מערכות מחולקת לארבעה תחומי פעילות.

  1. האיגוד הישראלי להנדסת מערכות - INCOSE_IL- נשיא האיגוד: יגאל אסקין, אלתא
  2. פעילות בין תחומית - מוביל: חיים רייכמן, אלתא
  3. בטיחות מערכות - מוביל: חיים קופר, אלביט מערכות.
  4. מערכות רפואיות - מובילה: ד"ר לאה גולדין, יו"ר IEEE CS ישראל וגולדן סולושון.

 

הנדסת מערכות

לפעילויות ב"הנדסת מערכות" לחץ כאן

מעבר ל"פורום הנדסת מערכות"

INCOSE_IL - האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL

- נשיא האיגוד: יגאל אסקין, אלתא

האיגוד פועל לקדם את נושאי הנדסת המערכות ולהוות את הגורם המקצועי המתאם בין התעשייה, האקדמיה וגורמים בישראל - בתעשייה, באקדמיה ובמוסדות ממשלתיים בארץ ע"י:

  • קידום הידע בנושאי הנדסת המערכות, הפצתו, ועידוד שיתוף פעולה בתעשייה בישראל.
  • טיפוח ההשכלה האקדמית והמחקר בנושאי הנדסת המערכות בארץ.
  • ביסוס מעמדה של ישראל כמובילה בעולם בתחום זה.

להצטרפות אישית ל INCOSE_IL האיגוד הישראלי להנדסת מערכות לחץ כאן

האיגוד הישראלי להנדסת מערכות הישראלי - INCOSE_IL, הוקם בשנת 2000 ופועל במסגרת אילטם. הוא כולל כ- 2000 חברים מחברות שונות כגון HP אינדיגו, אורבוטק, אלביט, תע"א, רפאל, אלאופ, קומברס, צה"ל, טכניון, תע"ש, ועוד.
בנוסף לכנס דו שנתי מרכזי, מקיים האיגוד הישראלי להנדסת מערכות סמינרים מקצועיים שניתנים על ידי מומחים מהארץ ומחו"ל, מפגשים מקצועיים מקומיים בהנחיית אנשי מקצוע מובילים מהתעשייה מהאקדמיה ומהצבא, מפגשים להחלפת ידע/ניסיון בין החברים ומפגשי חברים בקבוצות עניין. למעבר
במסגרת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL פועלות כיום קבוצות עבודה שונות.
בנוסף לשלל הפעילויות המקצועיות, מוציא הארגון פעם או פעמיים בשנה עיתון מקצועי ברמה גבוהה הכולל חומר יישומי רב לחברות הישראליות.
האיגוד הישראלי הינו הסניף הישראלי של INCOSE –האיגוד הבינלאומי להנדסת מערכות, אשר מטרתו לקדם את ידע הנדסת המערכות, יישומו והפצתו.
INCOSE הוא ארגון דינמי הכולל כיום, למעלה מ- 10,000 חברים מכל רחבי העולם, המאורגנים ב-53 סניפים ב-36 מדינות.
פעילות האיגוד הישראלי תופסת מקום של כבוד בקהילה הבינ"ל וזוכה להוקרה ופרסים רבים.
למעבר ל"עמיתי ויקירי האיגוד" לחץ כאן

התרומה העיקרית לחברי INCOSE_IL היא ההפריה ההדדית שבהשתתפות במפגשים עם מומחים ובעלי ניסיון בתחום הנדסת מערכות מהתעשייה, האקדמיה וצה"ל.

פעילות בין תחומית - מוביל: חיים רייכמן- אלתא

בטיחות מערכות - מוביל: חיים קופר, אלביט מערכות.

מערכות רפואיות - מובילה: ד"ר לאה גולדין יו"ר IEEE CS ישראל וגולדן סולושון.

עוסק בתשתיות ובהטים המאפיינים מערכות משולבות רפואיות. בדיסציפלינות השונות, הטיפול בתהליכים ובטכנולוגיות הלא ייחודיות למערכות רפואיות מטופל כחלק מפעילות התחומים השונים של האיגוד.
כיום פעילות התחום מתמקדת בפעילות קבוצת העבודה. עם ההעמקה והתרחבות הפעילות בתחום נקיים פעילויות בה יוצגו שיטות ותהליכים המקובלים בתעשיית המערכות הרפואיות לכלל חברי האיגוד. ד"ר לאה גולדין, מובילת תחום מערכות רפואיות.

מעבר ל"כלל הפעילויות באיגוד"