INCOSE_IL - האיגוד הישראלי להנדסת מערכות

Incose IL Logo האיגוד הישראלי להנדסת מערכות - INCOSE_IL
האיגוד פועל לקדם את נושאי הנדסת המערכות ולהוות את הגורם המקצועי המתאם בין התעשייה, האקדמיה וגורמים בישראל - בתעשייה, באקדמיה ובמוסדות ממשלתיים בארץ ע"י:

  • קידום הידע בנושאי הנדסת המערכות, הפצתו, ועידוד שיתוף פעולה בתעשייה בישראל.
  • טיפוח ההשכלה האקדמית והמחקר בנושאי הנדסת המערכות בארץ.
  • ביסוס מעמדה של ישראל כמובילה בעולם בתחום זה.

להצטרפות אישית ל INCOSE_IL האיגוד להנדסת מערכות   האיגוד הישראלי האיגוד הישראלי להנדסת מערכות הישראלי - INCOSE_IL, הוקם בשנת 2000 ופועל במסגרת אילטם. הוא כולל כ- 2000 חברים מחברות שונות כגון HP אינדיגו, אורבוטק, אלביט, תע"א, רפאל, אלאופ, קומברס, צה"ל, טכניון, תע"ש, ועוד.
בנוסף לכנס דו שנתי מרכזי, מקיים האיגוד הישראלי להנדסת מערכות סמינרים מקצועיים שניתנים על ידי מומחים מהארץ ומחו"ל, מפגשים מקצועיים מקומיים בהנחיית אנשי מקצוע מובילים מהתעשייה מהאקדמיה ומהצבא, מפגשים להחלפת ידע/ניסיון בין החברים ומפגשי חברים בקבוצות עניין. למעבר במסגרת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL פועלות כיום קבוצות עבודה שונות.
בנוסף לשלל הפעילויות המקצועיות, מוציא הארגון פעם או פעמיים בשנה עיתון מקצועי ברמה גבוהה הכולל חומר יישומי רב לחברות הישראליות.
האיגוד הישראלי הינו הסניף הישראלי של INCOSE –האיגוד הבינלאומי להנדסת מערכות, אשר מטרתו לקדם את ידע הנדסת המערכות, יישומו והפצתו.
INCOSE הוא ארגון דינמי הכולל כיום, למעלה מ- 10,000 חברים מכל רחבי העולם, המאורגנים ב-53 סניפים ב-36 מדינות. פעילות האיגוד הישראלי תופסת מקום של כבוד בקהילה הבינ"ל וזוכה להוקרה ופרסים רבים.

למעבר ל"עמיתי ויקירי האיגוד" לחץ כאן

התרומה העיקרית לחברי INCOSE_IL היא ההפריה ההדדית שבהשתתפות במפגשים עם מומחים ובעלי ניסיון בתחום הנדסת מערכות מהתעשייה, האקדמיה וצה"ל.

חברי הנשיאות של האיגוד לשנת 2016:

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

חברה

יגאל

אסקין

נשיא האיגוד

אלתא

פרופ' מוטי

פרנק

חבר נשיאות

HIT

אמיר

ב

חבר נשיאות

רפאל

צבי

לנדו

חבר נשיאות

תע"א

ישראל

פלדמן

חבר נשיאות

IFEL

דודו

ארד

חבר נשיאות

אלביט מערכות

עוזי

אוריון

חבר נשיאות

אל אופ

אביגדור

רוזנברג

חבר נשיאות

ביוסנס וובסטר

חיים

רייכמן

יו"ר האיגוד

אלתא

מוטי

רשף

חבר נשיאות

אלתא

פנחס

שינדלר

חבר נשיאות

אל אופ

משה

סלם

תפעול האיגוד

 

פלג

עידן

מזכיר האיגוד