עמיתי ויקירי האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL

פרופ' מוטי סוקולוב, נשיא המכללה האקדמית להנדסה בת"א, אפקה (2013) תעודת חברי כבוד

על תרומתו הרבה לקידום הנדסת מערכות באקדמיה ולהכשרת מהנדסי מערכות בישראל.

 

מר חזי גריזים, סמנכ"ל תע"א (2013) תעודת חברי כבוד

על תרומתו רבת השנים לקידום הנדסת מערכות בתעשייה הבטחונית ותעשיית התעופה בישראל ועל תרומתו לקידום מתודולוגיות, כלים והכשרת מהנדסי מערכות

 

ד"ר נפתלי סלע, מדען ראשי רפא"ל (2013) תעודת חברי כבוד

על תרומתו רבת השנים לקידום הנדסת מערכות בתעשייה הבטחונית ותעשיית ציוד הלחימה בישראל ועל תרומתו לקידום והכשרת מהנדסי מערכות צעירים.

 

מר חיים רייכמן, אלתא (2013) תעודת מייסד

על תרומתו המקצועית רבת השנים לקהילת מהנדסי המערכות בישראל ועל שירותך המרשים כנשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL בשנים 2010-2012 .

 

מר יעקב כגן, תע"א (2013)  תעודת מייסד של האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL

INCOSE_IL על תרומתו הייחודית לפיתוח, ייסוד וביסוס האיגוד הישראלי להנדסת מערכות.

 

דר' חיים מזרחי, רפאל (2013) תעודת מייסד של האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL

INCOSE_IL על תרומתו הייחודית לפיתוח, ייסוד וביסוס האיגוד הישראלי להנדסת מערכות.

 

דר' משה ויילר, תע"א וטכניון (2013) תעודת מייסד של האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL

INCOSE_IL על תרומתו הייחודית לפיתוח, ייסוד וביסוס האיגוד הישראלי להנדסת מערכות.

 

עוזי אוריון (2011) תעודת עמית

על התרומה המקצועית רבת השנים לקהילת מהנדסי המערכות בישראל ועל שירותו המרשים כנשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL בשנים 2008-2009.

 

דר' עמיהוד הרי (2011) תעודת עמית

על התרומה המקצועית רבת השנים במחקר, פיתוח והדרכת מתודולוגיות חדשניות להנדסת מערכות, ועל שירותו את האיגוד הישראלי להנדסת מערכות כעורך העיתון "קול המערכות" מאז הקמתו ב-2007.

 

חיים רוסו (2011) תעודת חבר כבוד

על התרומה רבת השנים בקידום הנדסת מערכות בתעשייה הביטחונית ותעשיית התעופה בישראל, ועל התרומה הציבורית בקידום החינוך המדעי-טכנולוגי שהינו הבסיס לדור המהנדסים.

 

יעקב גולדמן (2011) תעודת חבר כבוד

על התרומה רבת השנים בקידום הנדסת מערכות בתעשייה הביטחונית ותעשיית התעופה בישראל, ועל התרומה לקידום והכשרת מהנדסי מערכות.

 

דר' אבי גינזבורג (2011) תעודת חבר כבוד

על התרומה רבת השנים בקידום הנדסת מערכות בתעשייה הביטחונית ותעשיית התעופה בישראל, התמיכה בימי העיון ע"ש יוסי לוין ז"ל ועל התרומה לקידום והכשרת מהנדסי מערכות צעירים.

 

פרופ' מנחם וייס (2011) תעודת עמית

על התרומה המקצועית רבת השנים בהעמדת דורות של מהנדסי מערכות, מחקר פיתוח, והדרכת מתודולוגיות חדשניות להנדסת מערכות , ועל ייזום וארגון ימי העיון בטכניון בנושא "מחקרים בהנדסת מערכות" בתמיכת מרכז גורדון.

 

אילן פלד (2011) תעודת חבר כבוד

על התמיכה בהקמת אילטם-איגוד משתמשים למערכות משולבות עתירות ידע, התמיכה בהקמת האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL ועל התמיכה בקידום הגישות ההנדסיות והמערכתיות שתורמות לפיתוח דיסציפלינת הנדסת מערכות בתעשייה הישראלית.

 

Dr. Bernard M. Gordon י(2011)  תעודת חבר כבוד

In recognition of continuous generous support for developing the Israeli Systems Engineering community and discipline through the Gordon Center for Systems Engineering at the Technion.

 

דר' אביגדור זוננשיין (2009) תעודת עמית
על התרומה הייחודית לקידום האיגוד הישראלי להנדסת מערכות INCOSE_IL וביסוס האיגוד בכהונתך כנשיא האיגוד.


פרופ' אביב רוזן (2009) תעודת חבר כבוד
על התרומה המשמעותית לקידום החינוך להנדסת מערכות בארץ והקמת התשתית האקדמית בטכניון


גיורא שלגי (2009) תעודת חבר כבוד
על התרומה המשמעותית לקידום והטמעת הנדסת המערכות במדינת ישראל ובתעשיות הביטחוניות

דר' מיכאל וינוקור (2007) תעודת עמית
על תרומה ייחודית לפיתוח וביסוס האיגוד בכהונתו כנשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות  INCOSE_IL.


עובדיה הררי (2007) תעודת חבר כבוד
על גיבוש והטמעת מתודולוגיות הנדסת מערכת בתע"א, בתעשייה הביטחונית ובישראל.


יעקב כגן (2007) תעודת עמית
על תרומה ייחודית לפיתוח וביסוס האיגוד בכהונתו כנשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות  INCOSE_IL.


דר' יוסי לוין ז"ל (2007)   תעודת חבר כבוד
על גיבוש והטמעת מתודולוגיות הנדסת מערכת ברפאל, בתעשייה הביטחונית ובישראל.


דר' זאב בונן ז"ל (2007)  תעודת חבר כבוד
על גיבוש והטמעת מתודולוגיות הנדסת מערכת ברפאל, בתעשייה הביטחונית ובישראל.


גריגורי גיישיס (2007) תעודת מהנדס מצטיין לשנת 2006
על הצטיינות יתרה ביישום גישות ותהליכים של הנדסת מערכת


פאול פרידמן (2007) תעודת מהנדס מצטיין לשנת 2006
על הצטיינות יתרה ביישום גישות ותהליכים של הנדסת מערכת


רויטל גולדברג (2007) תעודת ציון לשבח לשנת 2006
על תרומתה לקידום תשתיות הנדסת המערכות והצטיינות ביישום גישות ותהליכים של הנדסת מערכת


יניב רוזן (2007) תעודת ציון לשבח לשנת 2006
על מצוינות ביישום גישות ותהליכים של הנדסת מערכת.