הצטרפות לאיגוד

תוכנית עבודה 2017

האיגוד מצוי בצמיחה מתמדת, הבאה לידי ביטוי במספר הגדל של החברות החברות באיגוד, חוגי ההתמחות ותדירות הפעילויות. ככל שגדל מספר החברים, כך גדל הידע הטכנולוגי באמצעותו ניתן למצוא פתרונות טכנולוגיים רבים ומגוונים יותר ולפתוח צוהר אל חזית הטכנולוגיה.

טופס הצטרפות לאיגוד 

חברות וארגונים יכולים להתקבל כחברים באילטם באם הינם תאגידים או גופים הרשומים בישראל ועוסקים בפיתוח ו/או ייצור מערכות משולבות עתירות ידע.

החברות באיגוד הינה מוסדית ולא אישית, קרי - כל עובדי הארגון זכאים להשתתפות בפעילויות האיגוד. להצטרפות לאיגוד לחצו כאן

במה תורמת החברות ?

 • Networking עם חברים למקצוע
 • השתתפות ללא תשלום במפגשים המקצועיים- למעבר לפעילויות קרובות באיגוד לחץ כאן
 • הנחות בגובה של 30-50% בכנסים וימי עיון מקצועיים.
 • קבלת מידע ממומחים בארץ ובעולם, על בסיס אובייקטיבי ללא מוטיב עיסקי או קידום מכירות.
 • העלאת נושאים טכנולוגיים לליבון והתלבטות משותפת בפורומים המקצועיים עם מומחים/חברים למקצוע מחברות אחרות..
 • במה להעלאת צורך קיום סמינר להרחבת המידע והיידע של המשתתפים בנושא בעל עניין לתעשייה. האיגוד יפעל לבצע הפעילות המוצעת, לאחר בחינת הצורך של התעשייה
 • קבלת מידע מנציגי חברות תעשייתיות (מקור ראשון) על לקחים, מיישום בפועל של תהליך/טכנולוגיה בחברתם.
 • מעורבות של חברי האיגוד בקביעת התכנים ונושאי הפעילויות השונות.
 • לחברי אילטם בלבד: ביקורים בחברות ובמפעלים להצגת פעילות טכנולוגית בחברה המארחת


נשמח לראותכם איתנו

להצטרפות לאיגוד לחצו כאן


דמי חבר

 • דמי החבר לשנת 2017 יהיו פרופורציונאליים למכירות החברה כמפורט להלן:
 • היקף מכירות עד עשרה מיליון דולר - 1,000 ₪.
 • היקף מכירות מעל עשרה מיליון דולר - 1,000 ₪ לעשרת מיליון הדולר הראשונים בתוספת של 35 ₪ לכל מיליון דולר מכירות נוספות.
 • דמי החבר המקסימאליים הם 19,500 ₪.
 • לחברה המהווה את יחידת הפיתוח של חברת האם (ואין לה מכירות) או לחברה אשר אינה עסקית כמו יחידה צבאית- דמי החברה יהיו כבעבר 3,461 ₪.
 • דמי החבר הנ"ל לא כוללים מע"מ.