מטרות,יעדים ומטודולוגיות

  • מטרת האיגוד הינה לזהות ולהטמיע תחומי ידע, טכנולוגיות, שיטות, ומתודולוגיות בקרב החברות באירגון, שיסייעו לשיפור התחרותיות של התעשייה עתירת הידע הישראלית.
    האיגוד יפעל ללמידה והקנית הידע ליישום התהליכים, הטכנולוגיות השיטות והכלים. המטרה הינה הקטנת חסם הכניסה של טכנולוגיות בראשית דרכן והאצת תהליך ההטמעה של טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשות.
  • עידוד חילופי מידע בין חברי האיגוד על בסיס הדדיות. 
  • הרחבה ופתיחת מקורות וערוצי מידע חדשים.
  • הורדת עלויות הפיתוח והייצור במקביל להעלאת איכות המוצרים.


מתודולוגיית ההטמעה של האיגוד
מתודולוגיית ההטמעה של האיגוד בנויה משלושה שלבים עיקריים:
ראשיתה בפורום תעשייתי המהוה "מוקד ידע" ומורכב בדרך כלל מנציגי חברות שמעוניינות להטמיע הטכנולוגיה בחברתם, אלו המטמיעות והתרות אחר חידושים טכנולוגיים בעולם. מעורבות האיגוד בשלב זה מתבטאת בהבאת הידע מחו"ל, ביצירת סיעור מוחות והפרייה הדדית בין חברי הקבוצה להנמכת רף הכניסה ולהקטנת הסיכון ביישום הטכנולוגיה החדשה. למעבר לפעילויות האיגוד לחץ כאן
השלב הבא, הינו הפצת הידע  בפורומים רחבים יותר, לרבות התובנות והלקחים שנילמדו בשלב הראשון. הידע בנוגע לפעילויות מופץ דרך אתר האינטרנט של אילטם, המדיה החברתית (פייסבוק, לינקד-אין, יוטיוב) ורשת הדואר האלקטרוני. המטרה העיקרית הינה להתגבר על המחסומים הקיימים בדרך לשימוש נרחב במתודולוגיות החדשות תוך התאמתן לחברות השונות.  בשלב האחרון מעורבות האיגוד מתבטאת בהבאת והנחלת השינויים וההתאמות בתחום לכלל התעשייה.

למעבר לתוכנית עבודה לשנת 2017

למעבר לחברי נשיאות אילטם לחץ כאן

למעבר לניוזלטרים לחץ כאן