תוכנית עבודה

תוכנית עבודה 2017 להצטרפות לאיגוד

כרטיס ביקור - אילטם

 • האיגוד הינו עמותה הרשומה כמלכ"ר
 • האיגוד הוקם ומנוהל על-ידי נציגי חברות בתעשייה עתירת הידע
 • האיגוד פועל במסגרת תוכנית מגנט, תחת פיקוחה של לשעת המדען הראשי, במשרד הכלכלה
 • מקורות המימון של האיגוד:
  • דמי חברות שנתיים המשולמים על ידי החברות החברות באיגוד
  • מענק, הניתן לאיגוד על-ידי תוכנית מגנט בלשכת המדען הראשי
  • דמי השתתפות בפעילויות
   • ההשתתפות של עובדי החברות החברות הינה ללא תשלום או בתשלום מופחת
 • בשנת 2015 השתתפו בפעילות האיגוד 2,900 מהנדסים מ-242 חברות שונות.

 

לחברות באילטם בשנת 2016