אילטם איגוד משתמשיםסקר לבדיקת תרומת אילטם לתעשייה
• מהו תחום ההשכלה העיקרי שלך?
   אלקטרוניקה
מכונות
מתימטיקה
פיסיקה
תוכנה

אחר:

• כמה שנות ותק מקצועי מאחוריך?
   עד 5 שנים
עד 10 שנים
עד 20 שנה
מעל 20 שנה
• האם חברתך הינה חברה רשומה באילטם?
         כן
לא
לא יודע/ת
• האם אתה שבע רצון ממידת השתתפותך בפעילויות אילטם?
         כן
לא
• אם ענית לא , לדעתך – מה מונע ממך להשתתף יותר?
         נושאי הפעילויות אינם יישימים מספיק
         המנהלים סבורים שהפעילויות אינן רלוונטיות או שתרומתן נמוכה בטווח הקצר
         עומס בעבודה
         קושי להגיע למקום הפעילויות
         חוסר תקציב בחברה
• כיצד את/ה מתעדכנ/ת לגבי פעילויות אילטם?
         בדואר אלקטרוני
         גלישה באתר iltam.org
         ברשת חברתית Facebook או LinkedIn
         אחר:
• האם פעילותך באילטם הביאה ליצירת/להמשך קשר עם עמיתים מקצועיים?
         כן
         לא
• מהי התייחסותך להודעות הדואר האלקטרוני שאת/ה מקבל/ת מאילטם
         אני קורא/ת את ההודעות
         ההודעות מאילטם עוברות ישירות ל- spam
         אינני מקבל דואר אלקטרוני מאילטם
• באלו נושאים תרמה לך ההשתתפות בפעילות אילטם עד כה (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)?
        שיפור תהליך קיים על בסיס. התחשבות בפרמטרים נוספים
        הוספת פרקטיקה חדשה או ביטול פרקטיקה קיימת בתהליך פיתוח
         שינוי מהותי בתהליך פיתוח
         אחר
         לא הייתה תרומה
מה צריכה אילטם לעשות על מנת לשפר את התועלת מפעילותה?
• מהי, להערכתך, רמת תרומת אילטם לך ו/או לחברתך בנושאים אלה?
רבהכלל לא
5
4
3
2
1

* שם פרטי ומשפחה:

* חברה:

*Email:

תפקיד:

מחלקה:

טלפון:

נושאים לעזר
נושאים לעזר
נושאים לעזר
נושאים לעזר
נושאים לעזר

נושא מס' 1

נושא מס' 2

נושא מס' 3

נושא מס' 4

נושא מס' 5

1)      אנא רשום במלל חופשי או בחר מרשימה 3-5 אשר לך או לחברתך עשוי להיות בהם עניין
2)      לגבי 3 הנושאים הראשונים שרשמת אנא פרט את סוגי הידע שהם בעלי עניין בכל אחד
בחר באופציה המתאימה בטבלה, עניין רב מאוד / עניין רב / עניין מועט.
סוג הידע נושא מס' 1
...
נושא מס' 2
...
נושא מס' 3
...
קיום מתודולוגיות, מודלים
ותהליכי פיתוח חדשים

עניין רב מאוד

עניין רב

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

פרקטיקות ליישום מתודולוגיות,
מודלים ותהליכי פיתוח קיימים

עניין רב מאוד

עניין רב

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

כלים ליישום

עניין רב מאוד

עניין רב

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

טכנולוגיות

עניין רב מאוד

עניין רב

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

תקנים ורגולציות

עניין רב מאוד

עניין רב

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

אופן היישום בחברות אחרות

עניין רב מאוד

עניין רב

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט

עניין רב מאוד

עניין רב,

עניין מועט